Massa import

Meer dan 2000 lijnen importeren doe je niet manueel.
Op zoek dus naar een plugin die dit en-mass kon doen.

Het gaat op een custom post type ‘Colorcode’ met daarin 3 custom fields Red, Green en Blue.(RGB)
De custom fields zijn gemaakt met de plugin Advanced Custom Fields.

Uiteindelijk ben ik beland bij de plugin WP All Import; de beste en makkelijkste uit een hele reeks van testen.
Deze doet standard al veel ‘out of the box’.
Voor extraatjes binnen deze plugin kan je de pro versie kopen, startend aan $99.
Maar voor de import van de advanced custom fields (een Add-on) betaal je $199.

Maaaaarrrrr, met WP All Import kan je ook zelf je ‘Add-on’ coderen.
Omdat het maar om 3 lijntjes gaat (RGB) is dit zeer makkelijk te doen.

[code]

include “rapid-addon.php”;

$my_addon = new RapidAddon(‘RGB Colors’, ‘my_first_addon’);

$my_addon->add_field(‘red_rgb’, ‘Red’, ‘text’);
$my_addon->add_field(‘green_rgb’, ‘Green’, ‘text’);
$my_addon->add_field(‘blue_rgb’, ‘Blue’, ‘text’);

$my_addon->set_import_function(‘my_addon_import_function’);

function my_addon_import_function($post_id, $data, $import_options) {
update_post_meta($post_id, “red”, $data[‘red_rgb’]);
update_post_meta($post_id, “green”, $data[‘green_rgb’]);
update_post_meta($post_id, “blue”, $data[‘blue_rgb’]);
}

$my_addon->run();

[/code]

Bron: http://www.wpallimport.com/documentation/addon-dev/overview/

Voila, even $199 bespaard.
Sowieso heeft deze plugin zijn supervoordelen om te kopen als je gaat werken met repeated custom fields, en zo meer van dat.